Locatie Grootebroek: 0228-510360

Locatie Heerhugowaard: 06-52579752

Henk en Hanja Jong mochten Enjoy Food presenteren in de katholieke kerk van Schoorl in de eucharistieviering. De collecte die werd opgehaald is bestemd voor Enjoy Food, de voedselhulp voor Schoorl en omgeving.

Ook dit is weer een mooi contact om dankbaar voor te zijn. Het bevestigd het interkerkelijke karakter van stichting Enjoy Kledingcafé. Het is de roeping van elke christen om daar waar nood en armoede is de helpende hand te bieden. In Mattheüs 24 daar roept Jezus ons op om hongerigen eten te geven, kleding te delen en zieken te bezoeken.