Tel: 0228-510360

Afgelopen zaterdag heeft de Parochie H. Joannes de Doper in Schoorl een collecte opgehaald voor de voedselbank. Hanja Jong heeft in de kerk verteld wat Enjoy Food doet om inwoners van Schoorl te helpen.

Hoge energiekosten en andere problemen zorgen ervoor dat helaas steeds meer Schoorlaars te weinig geld overhouden voor de dagelijkse boodschappen. Om aan de groeiende vraag naar voedselpakketten te kunnen voldoen (vooral bij gezinnen met veel kinderen) is meer geld nodig dan begroot.

De diaconie van de katholieke kerk in Schoorl geeft prioriteit aan het steunen van de voedselbank. Daarom wordt de opbrengst van deze collecte door hen verdubbeld. Enjoy Food is heel dankbaar voor alle binnengekomen giften. Met de opbrengst gaan we onder andere luiers, wasmiddel en koffie inkopen.