Locatie Grootebroek: 0228-510360

Locatie Heerhugowaard: 06-52579752

Bij Enjoy Kledingcafé zijn uitsluitend vrijwilligers actief. Wij werken zonder winstoogmerk. Voor het bekostigen van de vaste lasten zijn giften altijd welkom. Ook kun je donateur worden met een maandelijkse bijdrage. Dit kan al vanaf € 2,50 per maand.

Giften overmaken naar:

Stichting Enjoy Kledingcafé
Rekeningnummer NL 30 RABO 0323 7848 36 te Alkmaar.

Enjoy Kledingcafé heeft een ANBI status. Dit betekent dat giften (en de giften van donateurs) voor de belasting aftrekbaar zijn.